สั่งโต๊ะจีนออนไลน์
ภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ อร่อย สะอาด ท้าพิสูจน์ โทร 08 1019 9977
รายการอาหารโต๊ะจีน ชุด 2
1. ข้าวเกรียบกุ้ง
2. ออร์เดิร์ฟ
3. กระเพาะปลา
4. ยำหมูย่าง
5. ปลาทับทิม 3 รส
6. ฮ้อยจ๊อไก่
7. ไก่ตอนสับ
8. ต้มยำรวมมิตรทะเล
9. ข้าวผัดรวมมิตร
10. ข้าวเหนียวเผือกแป๊ะก๊วย
ข้อมูลผู้สั่งโต๊ะจีน