ราคา 1,700 บาท

  1. ข้าวเกรียบกุ้ง
  2. ออร์เดิร์ฟ
  3. กระเพาะปลา
  4. ยำหมูย่าง
  5. ปลาทับทิม 3 รส
  6. ฮ้อยจ๊อไก่
  7. ไก่ตอนสับ
  8. ต้มยำรวมมิตรทะเล
  9. ข้าวผัดรวมมิตร
  10. ข้าวเหนียวเผือกแป๊ะก๊วย

สั่งโต๊ะจีนออนไลน์
สั่งโต๊ะจีนออนไลน์