1. ข้าวเกรียบกุ้ง
2. ออร์เดิร์ฟ
3. กระเพาะปลา
4. ยำหมูย่าง
5. ปลาทับทิม 3 รส
6. ฮ้อยจ๊อไก่
7. ไก่ตอนสับ
8. ต้มยำรวมมิตรทะเล
9. ข้าวผัดรวมมิตร
10. ข้าวเหนียวเผือกแป๊ะก๊วย
สั่งโต๊ะจีนออนไลน์
สั่งโต๊ะจีนออนไลน์