ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยครับ และขอขอบคุณที่เรียกใช้บริการทีมงานโต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา นครปฐม ด้วยครับ